Privacy en cookie policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. De voor de scholen van belang zijnde documenten staan hieronder genoemd en zijn te downloaden:
Privacyreglement RVKO 
Privacyverklaring medewerkers 

Voor vragen over privacy kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Te bereiken via ons algemene telefoonnummer 010 – 4537500 of per e-mail: fg@rvko.nl