de Grote Reis | Binnengracht 2 | 3162 WD Rhoon | 010-2033690

https://bsdegrotereis.nl/

Waarom werken bij de Grote Reis

De Grote Reis is een Daltonschool die zich richt op de ontwikkeling van een totaal kind. Niet alleen de kernvakken (rekenen, taal en lezen) staan centraal, maar juist ook de vaardigheden die een mens nodig heeft in de maatschappij, willen wij ontwikkelen. Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal:

• Zelfstandigheid

• Verantwoordelijkheid

• Reflectie

• Samenwerken

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen om het maximale uit de leerlingen te halen wat betreft vaardigheden en kennis. Hierbij valt te denken aan taken op maat en instructie toegespitst op leerbehoeften.

De Grote Reis staat in de wijk Portland in Rhoon (gemeente Albrandswaard), op de grens met Barendrecht-Carnisselande en Rotterdam-Zuid. 

Dit schooljaar hebben we ruim 250 leerlingen, verdeeld over 10 groepen.

Op de Grote Reis werken zo’n 25 medewerkers (leerkrachten, directie, IB’ers, conciërge, onderwijsassistenten en vrijwilligers).

Benieuwd naar wat we allemaal doen? 
De Grote Reis is actief op Instagram. We delen regelmatig leuke inspirerende berichten en beelden over onze school.
Via @basisschooldegrotereis kun je ons volgen!