de Vliedberg | Korne 180 | 3068 GN Rotterdam | 010-4214668

http://www.kbsvliedberg.nl/

Waarom werken bij de Vliedberg

De Vliedberg is een open katholieke school, hetgeen betekent dat elk kind, dat wij passend onderwijs kunnen bieden, van harte welkom is. De sfeer die u op onze school aantreft wordt gevoed door onze katholieke identiteit: eerbied en respect voor elkaar en voor al wat leeft en bestaat in de wereld om ons heen. Een gelijkwaardigheid en saamhorigheid van iedereen te midden van verschillende culturen. Wij zien het dan ook als onze taak om binnen het onderwijs vorm en inhoud te geven aan normen en waarden, liefde en respect, zorg en aandacht en verantwoordelijkheidsbesef.

Voor meer informatie over de school, klik op: http://www.kbsvliedberg.nl/