het Octaaf | Da Capo 4 | 2925 BH Krimpen a/d IJssel | 0180-515573

https://www.hetoctaafkrimpen.nl/

Waarom werken bij het Octaaf

Het is ons doel om voor al onze kinderen een geweldige basisschoolperiode te kunnen realiseren. Spelen, leren, eigen mogelijkheden ontdekken, samenwerken met anderen, feestvieren, verdriet verwerken en problemen leren oplossen. Herinneringen uit deze tijd blijven een leven lang bij.

Behalve de regulieren lessen krijgen alle kinderen bij ons op school Engels vanaf de kleuters. Daarnaast participeren we in het project ‘Muziek op school’, waardoor leerlingen in de groepen 1 t/m 6 gedurende 30 weken op school muziekles krijgen van bevoegde docenten van de muziekschool.

Wij werken met leerKRACHT. Hierbij staat het samenwerken tussen onze leerkrachten centraal met als doel de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Elke dag samen een beetje beter!

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.hetoctaafkrimpen.nl/