Jozefschool | Planciusstraat 34-36 | 3151 BT Hoek v Holland | 0174-382763

https://www.jozefschoolhvh.nl/

Waarom werken bij Jozefschool

Op de Jozefschool mag je zijn wie je bent en word je wie je wilt zijn!

We zetten in op een gestructureerde en uitdagende leeromgeving met een prettige sfeer, waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. In ons onderwijsaanbod integreren wij toekomstgericht onderwijs. We zetten bewegend leren en coöperatieve leerstrategieën in om de didactische vaardigheden en het leren te vergroten, maar ook om de sociale interactie te bevorderen. De 21-eeuwse vaardigheden worden beoefend in ons Skillslab met behulp van diverse moderne media. In het lab ontdekken kinderen diverse talenten en mogelijkheden op het gebied van wetenschap, techniek, creatie en programmeren. De uitgangspunten van het onderzoekend en ontwerpend leren komen aan bod binnen de verschillende vakgebieden en zijn leidend voor de onderzoeken die de kinderen in de midden- en bovenbouw uitvoeren. In de onderbouw spelen en leren de kinderen in de verschillende hoeken en tijdens spelactiviteiten. We werken themagericht passend bij de groep en de behoeften van de kinderen.  

We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen, weten waar hun talenten liggen en wat ze voor elkaar en de wereld kunnen betekenen. Naast het werken met actuele methodes, waaronder ook digitale leerlijnen is er ruimte voor aanvullende activiteiten. We zijn trots op de ‘cultuurweken’, waar de kinderen worden ondergedompeld in alle aspecten die horen bij cultuur en erfgoed. Op de Jozefschool heerst een veilig leerklimaat, waar jij je verder kunt ontwikkelen. Het team is enthousiast en gedreven en werkt samen aan nieuwe onderwijsontwikkelingen, zodat elk kind gelijke kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Ben je enthousiast? Kom langs voor een kop koffie of thee en een rondleiding door de school. Je bent van harte welkom!