Park16Hoven | Tinbergenlaan 50 | 3045 BJ Rotterdam | 010-3032550

https://bsp16hoven.nl/

Waarom werken bij Park16Hoven

'Groots in de kleinste dingen, ruimte voor iedereen'. Park16Hoven is een grote school, aan de rand van Rotterdam in een groene omgeving. Wij streven ernaar dé school van de wijk te zijn, de school die alle collega's, leerlingen en ouders zien als een fijne, prettige, veilige plek.

Wie zijn wij?

Park16Hoven is een snel groeiende school in het noorden van Rotterdam, vlak onder Rotterdam The Hague Airport. Op dit moment hebben we 33 groepen met 870 leerlingen. Door onze manier van handelen voelt de school een rustige en veilige leeromgeving en ervaren we de grootte vaak als een plus en niet massaal.

Visie

Het doel van de school is voor alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te creëren op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. De samenhang tussen deze 3 ontwikkelingsgebieden is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Om bovenstaande te bereiken willen we een school zijn waar kinderen zich welkom, gezien en gewaardeerd voelen. Waarbij een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is. Kernwoorden binnen de visie van de school zijn: onderwijsbehoefte, samenwerken, zelfstandigheid, zelfverantwoording en “gezien worden”.

Missie

Op basisschool Park16Hoven hebben we respect voor elkaar en de omgeving. Hebben we oog voor elkaar en gaan we op een positieve en ontspannen manier met elkaar om. We zien elkaar en zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt in onze school.