Park16Hoven | Tinbergenlaan 50 | 3045 BJ Rotterdam | 010-3032550

https://bsp16hoven.nl/

Waarom werken bij Park16Hoven

Een groeiende school in nieuwbouwwijk Park16hoven tegen het centrum van Rotterdam. In het rustige groen, tegen de dynamiek van de stad aan, een unieke locatie die volop in beweging is. Het doel van onze school is voor alle kinderen optimale ontwikkelingskansen creëren op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. De samenhang tussen deze drie ontwikkelingsgebieden is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Om dit te bereiken, willen we een school zijn waar iedereen zich welkom voelt, waar iedereen gezien en gewaardeerd wordt op wie hij is wat hij kan. Waarbij een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is. Kernwoorden binnen de visie van de school zijn: onderwijsbehoeften, samenwerken, zelfstandigheid, plezier, eigenaarschap en “gezien worden”.

Park16Hoven is een grote school met bijna 900 kinderen en 60 medewerkers. Om die reden is er veel aandacht voor het in verbinding blijven met elkaar. We werken volgens de verbetercultuur van Continuous Improvement, zowel in de groepen als in de gehele school. In alle groepen werken kinderen aan hun persoonlijke en groepsdoelen met als rode draad het databord. Alle lokalen zijn per leerjaar gesitueerd rondom een leerplein, waar de leerlingen elkaar tijdens het spelen en werken ontmoeten om van elkaar te kunnen leren en elkaar te inspireren. Leerkrachten kunnen in de PLG's en leerpleinoverleggen van elkaar leren en elkaar inspireren.