Peuterspeelzaal Nemo | Ruimersdijk 100 | 3079HK Rotterdam | 0104833222

mrvaneijck.nl/peuterspeelzaal/

Waarom werken bij Peuterspeelzaal Nemo

Nemo heeft drie peuterspeelzaalgroepen (De Reuzen, Kabouters en Zeesterren).   

Het plezier in spelen en het spelend leren zijn belangrijke speerpunten van Nemo. Aan de hand van betekenisvolle thema’s wordt een compleet onderwijsaanbod gerealiseerd.     

In de groepen werken wij met de programma’s Uk & Puk, De Vreedzame school en LOGO 3000, waardoor de kinderen extra gestimuleerd worden in hun taal–  en rekenontwikkeling en hun sociaal-communicatieve vaardigheden.     

De doelen voor de peuterontwikkeling vanuit de KIJK! zijn de basis en deze worden ingevuld door de leidsters met activiteiten vanuit de diverse methoden.

Door het gebruik van deze programma’s is er sprake van een doorgaande lijn met de groepen 1 en 2 van de Mr van Eijckschool.     

De doorgaande lijn bestaat uit: 

      Het hanteren van hetzelfde observatiesysteem bij de peuters en kleuters.

      De IB-er van de onderbouw volgt zowel de peuters en kleuters in hun ontwikkeling. 

      Het afstemmen van de thema’s waarmee gewerkt wordt. Een aantal maal per jaar zijn er gezamenlijke themaopeningen of themasluitingen voor de peuters en kleuters. • Deelname aan De Vreedzame School. 

      De Mr van Eijckschool  is een school met veel aandacht voor de bredere ontwikkeling van kinderen. Ze bieden een uitgebreid VLT-programma aan. De peuterspeelzaal doet daar ook aan mee. De peuters krijgen muziekles of dansles van docenten van de SKVR       

Wij hopen dat u en uw kind een prettige tijd hebben bij peuterspeelzaal Nemo. Als u vragen heeft, bent u altijd welkom om een afspraak te maken met één van de peuterleidsters, de IB-er of directie van de Mr van Eijckschool.