Peuterspeelzaal Provenier | Harddraverstraat 7 | 3033XG Rotterdam | 010-4658308

https://www.skpr.nl/peuteracademie-provenier-rotterdam-provenierswijk

Waarom werken bij Peuterspeelzaal Provenier

Onze peuters mogen zich verwonderen en doen ontdekkingen vanuit een uitdagende en verzorgde omgeving. We doen een rijk taalaanbod en een divers spelaanbod, bewegen veel en spelen binnen en buiten. En dat allemaal in zo’n groen mogelijke omgeving met zoveel mogelijk natuurlijke materialen.

We volgen in ons aanbod de sporen van Reggio en die van Emmi Pickler. Zo vinden we het belangrijk dat de peuters met echte materialen werken. Dit doen ze zoveel mogelijk met twee handen tegelijk, omdat dit de verbindingen tussen beide hersenhelften optimaal bevordert. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het kleien, het verven, bij modderen en met spelen met zand, water en linzen. Natuurlijke materialen worden gebruikt om alle zintuigen te prikkelen. Ook is er veel aandacht voor de eigen creativiteit en de behoefte van de peuter. Bij ons zie je de peuters zoveel mogelijk op blote voeten spelen en lopen, zodat ze goed kunnen aarden.

We werken in thema’s. Bij elk thema zorgen we dat de hoek zo uitdagend en realistisch mogelijk wordt ingericht. We organiseren inspirerende uitstapjes, zoals de appelboerderij en het bibliotheektheater. Ook koken we graag met de peuters, zingen we veel en lezen we graag boekjes. Ouders vragen we zoveel mogelijk actief deel te nemen aan de uitjes en doe-activiteiten. Hierdoor is de ouderbetrokkenheid op De Peuteracademie hoog.

De Peuteracademie is gehuisvest in basisschool De Provenier in de Provenierswijk. Kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen 2 tot 7 dagdelen terecht om te spelen en te leren. We verzorgen een warme en veilige aansluiting met de basisschool. Vanaf 3,5 jaar mogen de peuters in gezelschap van een pedagogisch medewerker drie extra dagdelen per week in een groep 1 wennen en meedraaien.

Dit maakt De Peuteracademie tot een fantastische plek om te spelen en te leren.