Waarom werken bij WOW VO

Dé school voor autonome, zelfsturende, nieuwsgierige leerlingen! We zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste nieuuwe collega's. 

WOW VO is een nieuwe Rotterdamse middelbare havo/vwo-school gericht op hoogbegaafde leerlingen. Wij gaan in schooljaar 2024-2025 van start met één of twee brugklas(sen).  

We streven ernaar om leerlingen voor zichzelf, de ander en de wereld te kunnen laten zorgen. In ons vrije, maar niet vrijblijvende onderwijs behandelen we leerlingen ongelijk om gelijke kansen te creëren.    

WOW VO is een school voor (hoogbegaafde) leerlingen die een plek zoeken, waar mogelijkheden zijn tot het volgen van een autonoom leerproces, waar aandacht is voor persoons- en talentontwikkeling. Op WOW VO gaan we uit van de eindtermen die nodig zijn voor het behalen van het eindexamen, met de mogelijkheid om dit traject zelf vorm te geven. De leerlingen worden goed begeleid door een vaste groepsdocent, die met de leerlingen het leerproces vormgeeft. Leerlingen komen naar WOW VO, omdat ze op zoek zijn naar een manier van werken die passend is bij hun behoeftes. Ze willen zich laten begeleiden in hun ontwikkeling en vinden het prettig om in dialoog dichter bij zichzelf en hun behoeftes te komen. 

 
Werken aan een eigen onderwijsprogramma, persoonswikkeling en projectonderwijs zijn belangrijke pijlers binnen ons onderwijs. 

Meer informatie over WOW VO vind je op onze website: www.wowvo.nl  

WOW VO is onderdeel van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO vindt een goede doorstroom vanuit de WOW-basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) belangrijk en heeft daarom het initiatief genomen om de school te starten. Meer informatie over de RVKO vind je op www.rvko.nl