RVKO | Stationssingel 80 | 3033 HJ Rotterdam | 010-4537500

www.rvko.nl

Waarom werken bij RVKO

De RVKO is een van de grotere schoolbesturen in Nederland. Er vallen 68 scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 21 peuterspeelzalen, in en rond Rotterdam, onder de verantwoordelijkheid van de RVKO. Zo'n 2500 collega's zetten zich dagelijks in voor de ontwikkeling van ruim 22.000 kinderen. Onze onderwijsprofessionals bepalen voor een belangrijk deel het succes van de organisatie. Professionele en persoonlijke groei, vitaliteit en verbondenheid met elkaar én de organisatie zijn belangrijke speerpunten binnen de RVKO.

De dagelijkse leiding van onze organisatie ligt bij het College van Bestuur (CvB). De scholen en het CvB worden geadviseerd en ondersteund door een professioneel bestuursbureau. De staforganisatie kent 5 afdelingen: Onderwijs & Identiteit, HR & Communicatie, Financiën, ICT en Huisvesting. Het bestuursbureau van de RVKO verzorgt de ondersteunende diensten voor de TMH op het gebied van HR, Financiën, ICT en Huisvesting.